2019 - cu il üzrə

Sıra sayı Siyasi partiyanın adı Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat - Forma 1 Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat - Forma 2 Əhəmiyyətli uçot siyasəti və izahlı qeydlər
1 Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
2 “Birlik” Partiyası
3 Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası (AMDP)
4 Azərbaycan Təkamül Partiyası
5 Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası (MDHP)
6 “Ana Vətən” Partiyası (AVP)
7 Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası (AMİP)
8 “Qorqud” Partiyası (QP)
9 Vahid Azərbaycan Partiyası
10 Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası
11 Azərbaycan Yurddaş Partiyası
12 Azərbaycan Xalq Partiyası (AXP)
13 “Azərbaycan Mübarizləri” Partiyası (AMP)
14 Vətəndaş Birliyi Partiyası (VBP)
15 Demokratik İslahatlar Partiyası
16 Aydınlar Partiyası
17 Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (BAXCP)
18 Böyük Azərbaycan Partiyası (BAP)
19 Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası (ALDP)
20 Vətəndaş və İnkişaf Partiyası (VİP)
21 Azərbaycan Tərəqqi Partiyası
22 Vəhdət Partiyası (VP)
23 Azərbaycan Kəndli Partiyası
24 Azərbaycan Demokrat Partiyası (ADP)
25 Azərbaycan Ümid Partiyası (ÜMİD)
26 Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası (VAMBP)
27 Milli Demokrat-İdrak Partiyası (MDİP)
28 “Ədalət” Partiyası
29 Azadlıq Partiyası
30 Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası
31 Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası (AARP)
32 Milli Qurtuluş Partiyası
33 Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası (ANAP)
34 Azərbaycan Liberal Partiyası (ALP)
35 Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası
36 Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası (ASDP)
37 Böyük Quruluş Partiyası
38 Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası (ADMP)
39 Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası (ARP)
40 Azərbaycan Kommunist Partiyası (AKP)
41 Müsavat Partiyası
42 Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası (KXCP)
43 Müasir Musavat Partiyası (MMP)
44 Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP)
45 “Milli Vəhdət” Partiyası (MVP)
46 Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası (ASRP)