Ekspert qrupu tərəfindən baxılmış müraciətlər - 2014


Qeydiyyat nömrəsi, tarixi və saatı Şikayətçi və müraciətinin məzmunu İcraçı Rəy MSK qərarı
01/18.11.14 15:30 Namizəd Arif Sadıqov, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 01 saylı müraciət üzrə Qərar 10/56 21.11.14
02/20.11.14 12:00 Namizəd Fərrux Tağıyev və digərləri, dairə seçki komissiyasının fəaliyyətinə icra hakimiyyəti tərəfindən qanunsuz müdaxilə və namizədlər üçün maneələr yaradıldığı barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 02 saylı müraciət üzrə Qərar 10/55 21.11.14
03/21.11.14 12:20 Qəndəli Əliyev, namizədliyinin irəli sürülməsində köməklik göstərilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 03 saylı müraciət üzrə Qərar 10/57 21.11.14
04/22.11.14 11:30 Namizəd İslam Qafarov, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 04 saylı müraciət üzrə Qərar 11/64 25.11.14
05/22.11.14 11:30 Namizəd Əlvan Məmmədov, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 05 saylı müraciət üzrə Qərar 11/66 25.11.14
06/22.11.14 17:00 Namizəd Musa İsmayılov, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 06 saylı müraciət üzrə Qərar 11/63 25.11.14
07/22.11.14 17:30 Namizəd Cəfər Cəfərov, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 07 saylı müraciət üzrə Qərar 11/65 25.11.14
08/24.11.14 12.40 Namizəd Xalid Əhədov, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 08 saylı müraciət üzrə Qərar 12/72 26.11.14
09/24.11.14 12.40 Namizəd Vüqar Məmmədov, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 09 saylı müraciət üzrə Qərar 12/74 26.11.14
10/24.11.14 12.40 Namizəd Fərrux Quliyev, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 10 saylı müraciət üzrə Qərar 12/73 26.11.14
11/25.11.14 11.40 Namizəd Zakir Süleymanov, digər qeydə alınmış namizəd Şahəddin Hüseynovun namizədliyinin ləğv edilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 11 saylı müraciət üzrə Qərar 12/75 26.11.14
12/25.11.14 11.40 Namizəd Bəhmən Hüseynov, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 12 saylı müraciət üzrə Qərar 12/76 26.11.14
13/26.11.14 11.30 Namizəd Səyyarə Qasımova, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 13 saylı müraciət üzrə Qərar 13/81 28.11.14
14/27.11.14 12.10 Namizəd Oruc Ələsgərov, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 14 saylı müraciət üzrə Qərar 13/82 28.11.14
15/27.11.14 17.00 Namizəd Nizami Əhmədov, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 15 saylı müraciət üzrə Qərar 13/80 28.11.14
16/04.12.14 16.30 Namizəd Kərim Kərimli, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 16 saylı müraciət üzrə Qərar 14/87 06.12.14
17/05.12.14 17.30 Namizəd Rəhim Mustafayev, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 17 saylı müraciət üzrə Qərar 14/86 06.12.14
18/11.12.14 12.30 Namizəd İsmayılov Mübariz, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 18 saylı müraciət üzrə Qərar 15/91 11.12.14
19/11.12.14 15.30 Namizədlər Elxan İsayev və Seyfulla Həsənov, namizədliklərinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 19 saylı müraciət üzrəVətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 19 saylı müraciət üzrə
Qərar 16/94 13.12.14Qərar 16/95 13.12.14
20/12.12.14 15.45 Namizəd Məmmədağa Eynullayev, namizədliyinin əsassız olaraq qeydə alınmaması barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 20 saylı müraciət üzrə Qərar 16/96 13.12.14
21/24.12.14 16.00 Namizəd T.Salahov, 20 və 21 saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 21 saylı müraciət üzrə Qərar 17/99 24.12.14
22/24.12.14 16.00 Namizəd Z.Məsimov, 22 və 23 saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 22 saylı müraciət üzrə Qərar 17/101 24.12.14
23/24.12.14 16.00 Namizəd R.Cəfərov, 19, 20, 21 və 22 saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 23 saylı müraciət üzrə Qərar 17/100 24.12.14
24/24.12.14 16.00 Namizəd R.Paşayev, 16 və 17 saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 24 saylı müraciət üzrə Qərar 17/103 24.12.14
25/24.12.14 16.00 Namizəd N.Həsənov, 52, 53 və 54 saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 25 saylı müraciət üzrə Qərar 17/98 24.12.14
26/24.12.14 16.00 Namizəd S.Tayıbov, 14, 18 və 74 saylı saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 26 saylı müraciət üzrə Qərar 17/102 24.12.14
29/25.12.14 16.00 Namizədlər və müşahidəçilər Nuriyev Şərafət, Nuriyev Atakişi, Ağayev Sirac, Qurbanov İlham və b., 29 saylı məntəqədə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 29 saylı müraciət üzrə Qərar 18/114 26.12.14
32/25.12.14 16.00 Namizəd R.Şükürov, 15 və 19 saylı məntəqələrdə ona verilən səslərin düzgün yazılmadığı barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 32 saylı müraciət üzrə Qərar 18/106 26.12.14
33/25.12.14 16.00 E.Yusifov, S.Yusibov, 22 saylı məntəqədə saxtakarlığa yol verilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 33 saylı müraciət üzrə Qərar 18/117 26.12.14
34/25.12.14 16.00 Namizəd İslam Qafarov, Ona verilən səslərin hesablanmaması barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 34 saylı müraciət üzrə Qərar 18/107 26.12.14
36/25.12.14 16.00 Müşahidəçi İ.Qurbanov, 29 saylı məntəqənin protokolunun ona verilməməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 36 saylı müraciət üzrə Qərar 18/105 26.12.14
37/25.12.14 16.00 Namizəd Ş.Salahov, 22 saylı məntəqədə seçkinin saxtalaşdırılması barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 37 saylı müraciət üzrə Qərar 18/110 26.12.14
38/25.12.14 17.20 R.Kərimov, 11 saylı məntəqədə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 38 saylı müraciət üzrə Qərar 18/112 26.12.14
39/25.12.14 17.20 Namizəd B.Hüseynov, 11 və 12 saylı məntəqələrdə nəticələrin yoxlanılması barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 39 saylı müraciət üzrə Qərar 18/108 26.12.14
40/25.12.14 17.20 Namizəd S.İbrahimov, 21 saylı məntəqə sədrinin namizədlərdən biri ilə qohum olması barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 40 saylı müraciət üzrə Qərar 18/115 26.12.14
42/25.12.14 12.45 N.Quluyev, M.Əliyev, Z.Faxrətov və b., 16 və 17 saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 42 saylı müraciət üzrə Qərar 18/118 26.12.14
45/25.12.14 17.20 Namizəd M.Səmədov, 81 və 82 saylı məntəqələrdə doldurulmamış protokolların məntəqələrdən çıxarılması barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 45 saylı müraciət üzrə Qərar 18/109 26.12.14
46/25.12.14 17.20 Namizədlər N.Nəsirov, A.Fətullayev, 29 və 30 saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 46 saylı müraciət üzrə Qərar 18/111 26.12.14
47/25.12.14 17.20 Namizəd M.Quliyeva, 32, 33 və 39 saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 47 saylı müraciət üzrə Qərar 18/113 26.12.14
48/25.12.14 17.20 Namizəd A.Mehdiyev, 81 və 82 saylı məntəqələrdə doldurulmamış protokolların məntəqələrdən çıxarılması barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 48 saylı müraciət üzrə Qərar 18/104 26.12.14
49/25.12.14 17.20 Namizəd T.Məmmədov, 26 saylı məntəqədə səslərin saxtalaşdırılması barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 49 saylı müraciət üzrə Qərar 18/116 26.12.14
27/25.12.14 12.45 K.Cəfərov, Seçkinin saxtalaşdırılması barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 27 saylı müraciət üzrə Qərar 19/126 26.12.14
30/25.12.14 12.45 Namizəd Y.İsmayılov, 16 saylı məntəqədə saxtakarlığa yol verildiyi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 30 saylı müraciət üzrə Qərar 19/120 26.12.14
35/25.12.14 12.45 Namizəd Nizami Əliyarov, 47 və 48 saylı məntəqələrdə nəticələrin saxtalaşdırıldığı barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 35 saylı müraciət üzrə Qərar 19/127 26.12.14
43/24.12.14 16.00 Namizədlər N.Qədirov, V.Bağırlı və X.Bağırlı, 60 saylı məntəqədə onlara verilən səslərin düzgün hesablanmaması barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 43 saylı müraciət üzrə Qərar 19/123 26.12.14
50/25.12.14 17.20 Namizəd T.Həsənov, 20 və 21 saylı məntəqələrdə səslərin saxtalaşdırılması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 50 saylı müraciət üzrə Qərar 19/121 26.12.14
55/26.12.14 14.30 Namizəd R.Qasımov, Xırxatala məntəqəsində səslərin yenidən hesablanması barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 55 saylı müraciət üzrə Qərar 19/129 26.12.14
57/26.12.14 14.30 Namizəd Elşad Qubadov, ona verilən səslərin saxtalaşdırılması barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 57 saylı müraciət üzrə Qərar 19/124 26.12.14
59/26.12.14 14.30 Vaqif Həsənov, 39 və 40 saylı seçki məntəqələrində seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 59 saylı müraciət üzrə Qərar 19/125 26.12.14
61/26.12.14 14.30 Namizədlər Xalid Quliyev, Mübariz Məmmədov və digərləri, 23, 24, 25 və 26 saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 61 saylı müraciət üzrə Qərar 19/122 26.12.14
62/26.12.14 14.30 Namizəd Məmiş Məmişov, seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 62 saylı müraciət üzrə Qərar 19/128 26.12.14
51/26.12.14 14.30 S.Xəlilov, A.Əsədov, 9 və 10 saylı məntəqələrdə qutulara topa bülletenlərin atılması barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 51 saylı müraciət üzrə Qərar 20/137 28.12.14
56/26.12.14 14.30 Namizəd Nəriman Nərimanov, məntəqə protokollarının dairə seçki komissiyasında yazılması barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 56 saylı müraciət üzrə Qərar 20/136 28.12.14
58/26.12.14 14.30 Rəşad Qasımov, Müşfiq Hüseynov, məntəqə protokollarının dairə seçki komissiyasında yazılması barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 58 saylı müraciət üzrə Qərar 20/136 28.12.14
79/28.12.14 12.00 Şəfiqə Hüseynova, 26 saylı məntəqənin protokolunun dairə seçki komissiyasında yazılması barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 79 saylı müraciət üzrə Qərar 20/136 28.12.14
60/26.12.14 14.30 Məhəmmədəli Paşayev, Başqa seçicilərin əvəzinə səs verilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 60 saylı müraciət üzrə Qərar 20/138 28.12.14
64/27.12.14 15.30 namizəd Fazil Zeynalov, 48 saylı məntəqədə səslərin saxtalaşdırılması barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 64 saylı müraciət üzrə Qərar 20/133 28.12.14
65/27.12.14 15.30 Qurban Mikayılov və İlham Musayev, 27 və 28 saylı məntəqələrin protokollarının DSK-da doldurulması barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 65 saylı müraciət üzrə Qərar 20/135 28.12.14
68/27.12.14 15.30 Müşahidəçi Zakir Tahirov, 21 saylı məntəqədə səslərin yenidən hesablanması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 68 saylı müraciət üzrə Qərar 20/131 28.12.14
72/27.12.14 15.30 Rauf Dövlətov, Osakücə məntəqəsində baş vermiş qanun pozuntuları barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 72 saylı müraciət üzrə Qərar 20/132 28.12.14
73/27.12.14 15.30 Kəmaləddin Ağayev və Ağakişi İsayev, 32, 33, 34 və 35 saylı məntəqələrdə səslərin yenidən hesablanması barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 73 saylı müraciət üzrə Qərar 20/134 28.12.14
66/27.12.14 15.30 Namizəd Məhəmməd Omarov, Məntəqələrin protokollarının DSK-da doldurulması barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 66 saylı müraciət üzrə Qərar 21/141 29.12.14
67/27.12.14 15.30 Namizəd Arif Quliyev, 44, 45, 46 və 47 saylı məntəqələrdə seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 67 saylı müraciət üzrə Qərar 21/148 29.12.14
69/27.12.14 15.30 Namizəd Tünzalə Məhərrəmova, Səslərin düzgün hesablanmaması barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 69 saylı müraciət üzrə Qərar 21/149 29.12.14
70/27.12.14 15.30 Namizəd Xudaş Paşayev, 40, 41, 42 və 43 saylı məntəqələrdə səslərin saxtalaşdırılması barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 70 saylı müraciət üzrə Qərar 21/143 29.12.14
71/27.12.14 15.30 Namizəd İlham Mehdiyev, 40, 41, 42 və 43 saylı məntəqələrdə səslərin saxtalaşdırılması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 71 saylı müraciət üzrə Qərar 21/143 29.12.14
74/28.12.14 12.00 Babayev Rövşən, Türkan bələdiyyəsi üzrə keçirilmiş seçkilərinin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 74 saylı müraciət üzrə Qərar 21/145 29.12.14
76/28.12.14 12.00 Namizədlər Əhliman Sadıqov və başqaları, 23, 24, 25 və 26 saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 76 saylı müraciət üzrə Qərar 21/147 29.12.14
78/28.12.14 12.00 Namizədlər Ağahüseyn Gözəlov, Siyasət Abdullayev, 23 saylı məntəqədə səslərin yenidən sayılması barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 78 saylı müraciət üzrə Qərar 21/150 29.12.14
80/29.12.14 12.00 Namizədlər Xalid Əhədov, Zaur Əliyev və b., 1, 2 və 3 saylı seçki məntəqələrdə kütləvi qanun pozuntularına yol verilməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 80 saylı müraciət üzrə Qərar 21/142 29.12.14
81/29.12.14 12.00 Eldar Savalanov və Habil Cəfərov, Kürdmahmudlu, Xəlfəli və Hacalmuradlı kəndlərindəki seçki məntəqələrində qanun pozuntularına yol verilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 81 saylı müraciət üzrə Qərar 21/140 29.12.14
82/29.12.14 12.00 Namizəd İlqar Əliyevin qardaşı Səttar Əliyev, Qardaşına verilmiş səslərin başqalarının lehinə hesablanması barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 82 saylı müraciət üzrə Qərar 21/144 29.12.14
83/29.12.14 12.00 Müşahidəçilər A.Abdullayev və X.İbrahimov, 1 saylı seçki məntəqəsində baş vermiş qanun pozuntuları barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 83 saylı müraciət üzrə Qərar 21/146 29.12.14
84/01.01.15 12.00 Müşahidəçilər Ş.Nuriyev və b., Bülletenlərin sayılması prosesində ciddi qanun pozuntularına yol verilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 84 saylı müraciət üzrə Qərar 1/24 03.01.15
85/01.01.15 12.00 R.Paşayev, S.Fərzəliyev və b., MSK tərəfindən aidiyyəti üzrə DSK-ya göndərilmiş müraciətin düzgün araşdırılmaması barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 85 saylı müraciət üzrə Qərar 1/18 03.01.15
86/01.01.15 12.00 Rəşad Qasımov, DSK katibi A.Heydərovun seçki günü məntəqəyə gələrək seçki prosesinə qanunsuz müdaxilə etməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 86 saylı müraciət üzrə Qərar 1/2 03.01.15
87/01.01.15 12.00 Xələf Ömərov, 32, 33 və 34 saylı məntəqələrdə seçki bülletenlərinin yenidən sayılması barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 87 saylı müraciət üzrə Qərar 1/19 03.01.15
88/01.01.15 12.00 Vidadi Hüseynov, E.Hüseynov və b., 23 və 24 saylı məntəqələrdə protokolların bülletenlər sayılmadan tərtib edilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 88 saylı müraciət üzrə Qərar 1/3 03.01.15
89/01.01.15 12.00 Namizəd B.Hüseynov və N.Mustafayev, DSK sədri və məntəqə sədrlərinin MSK-nın onlara olan inamından sui-istifadə edərək saxtakarlıqlara yol vermələri barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 89 saylı müraciət üzrə Qərar 1/12 03.01.15
90/01.01.15 12.00 Namizəd Xəzər Teyyublunun səlahiyyətli nümayəndəsi P.Quliyev, Nərimanov bələdiyyəsi üzrə seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 90 saylı müraciət üzrə Qərar 1/9 03.01.15
91/01.01.15 12.00 Namizəd E.Nuriyev, 30 saylı məntəqədə baş vermiş kütləvi qanun pozuntularının araşdırılması barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 91 saylı müraciət üzrə Qərar 1/13 03.01.15
92/01.01.15 12.00 Namizəd R.Cəfərov, DSK tərəfindən onun şikayətinə düzgün baxılmaması barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 92 saylı müraciət üzrə Qərar 1/15 03.01.15
93/01.01.15 12.00 Namizəd Məmiş Məmişov, DSK-nın 30 dekabr 2014-cü il tarixli qərarından şikayət İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 93 saylı müraciət üzrə Qərar 1/8 03.01.15
94/01.01.15 12.00 Namizəd M.Quliyeva, DSK-nın 29 dekabr 2014-cü il tarixli qərarından şikayət T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 94 saylı müraciət üzrə Qərar 1/17 03.01.15
95/01.01.15 12.00 Namizədlər N.Nəsirov, Q.Həmzəyev və b., 44, 45 və 46 saylı məntəqələrdə seçkilərin qanun pozuntuları ilə müşayət olunması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 95 saylı müraciət üzrə Qərar 1/4 03.01.15
96/01.01.15 12.00 Xələf Ömərov, Məzahir Bayramov və b., Protokolun surətinin onlara verilməməsi və bülletenlərin sona qədər sayılmaması barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 96 saylı müraciət üzrə Qərar 1/19 03.01.15
97/01.01.15 12.00 Namizədlər Ə.Kazımov, M.Əhmədova və b., Seçki prosesində ciddi qanun pozuntularına yol verilməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 97 saylı müraciət üzrə Qərar 1/6 03.01.15
98/01.01.15 12.00 Namizəd R.Qasımov, DSK-nın 30 dekabr 2014-cü il tarixli qərarından şikayət R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 98 saylı müraciət üzrə Qərar 1/10 03.01.15
101/01.01.15 12.00 Namizədlər İ.Məmmədov və Ş.Putayev, Seçkilərin ciddi qanun pozuntuları ilə müşayət olunması barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 101 saylı müraciət üzrə Qərar 1/22 03.01.15
102/01.01.15 12.00 Namizədlər M.Hüseynov və S.Hüseynov, 22 və 23 saylı məntəqələrdə ciddi qanun pozuntularının baş verməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 102 saylı müraciət üzrə Qərar 1/7 03.01.15
105/01.01.15 12.00 A.Dursunov, Səslərin DSK-da yenidən sayılması barədə tələb B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 105 saylı müraciət üzrə Qərar 1/20 03.01.15
106/01.01.15 12.00 Namizədlər E.Mirzəyev və b., DSK-nın hərəkətsizliyinin araşdırılması barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 106 saylı müraciət üzrə Qərar 1/21 03.01.15
107/01.01.15 12.00 Namizədlər E.Əzizov, Ə.Qasımov, A.Cahangirov və b., Seçkilərin ciddi qanun pozuntuları ilə müşayət olunması barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 107 saylı müraciət üzrə Qərar 1/11 03.01.15
108/01.01.15 12.00 Namizədlər İ.Zülfiyev və Y.İsgəndərli, Seçki bülletenində onlar haqqında məlumatların səhv göstərilməsi səbəbindən nəticələrin ləğv edilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 108 saylı müraciət üzrə Qərar 1/25 03.01.15
109/01.01.15 12.00 Q.Musayev, Yekun protokolun onun müşahidəçisinə verilməməsi və DSK sədrinin onun müraciətinə laqeyd münasibət göstərməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 109 saylı müraciət üzrə Qərar 1/14 03.01.15
110/01.01.15 12.00 Alı Xəlilov və b., Hacalılar kəndində seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 110 saylı müraciət üzrə Qərar 1/16 03.01.15
111/02.01.15 14.30 Namizəd Səmayə Həsənova, 21 saylı məntəqədə saxtakarlığa yol verilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 111 saylı müraciət üzrə Qərar 1/5 03.01.15
112/02.01.15 14.30 Namizəd T.Salahov, Dairə seçki komissiyasının 28 dekabr 2014-cü il tarixli qərarından şikayət T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 112 saylı müraciət üzrə Qərar 1/23 03.01.15
113/03.01.15 12.00 Namizəd A.Cahangirov, 8 saylı məntəqədə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 113 saylı müraciət üzrə Qərar 2/28 05.01.15
114/03.01.15 12.00 Z.Süleymanov, F.Dünyamalıyev, Ağamalıoğlu kəndində yerləşən məntəqədə seçki günü qanun pozuntularının olması barədə
B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 114 saylı müraciət üzrə Qərar 2/37 05.01.15
115/03.01.15 12.00 A.Əsədov, S.Bəşirov və b., Seçki günü bülletenlərin topa-topa qutulara atılması barədə
S.Tağıyev
Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 115 saylı müraciət üzrə Qərar 2/29 05.01.15
116/03.01.15 12.00 Namizəd S.İbrahimov, DSK-nın qərarından şikayət
R.İbrahimov
Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 116 saylı müraciət üzrə Qərar 2/31 05.01.15
117/03.01.15 12.00 A.Əliyev, Seçki günü ciddi qanun pozuntularına yol verilməsi barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 117 saylı müraciət üzrə Qərar 2/30 05.01.15
118/03.01.15 12.00 Müşahidəçi İ.İsgəndərov, 22 saylı məntəqədə ciddi qanun pozuntularına yol verilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 118 saylı müraciət üzrə Qərar 2/33 05.01.15
119/03.01.15 12.00 Namizəd K.Kərimli, DSK-nın 29 dekabr 2014-cü il tarixli qərarından şikayət Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 119 saylı müraciət üzrə Qərar 2/38 05.01.15
123/03.01.15 12.00 Ə.Hüseynov, 3 və 4 saylı məntəqələrdə məntəqə sədrləri tərəfindən qanun pozuntularına yol verilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 123 saylı müraciət üzrə Qərar 2/36 05.01.15
124/03.01.15 12.00 Namizəd Ə.Cəlilov, 22 saylı məntəqədə qanun pozuntularının baş verməsi barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 124 saylı müraciət üzrə Qərar 2/26 05.01.15
125/03.01.15 12.00 Novruz Novruzov, 27, 28 və 29 saylı məntəqə protokollarının surətlərinin ona verilməməsi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 125 saylı müraciət üzrə Qərar 2/32 05.01.15
126/03.01.15 12.00 Namizədlər B.Qəhrəmanov, M.Quliyev, 20 saylı məntəqə protokolunun saxtalaşdırılması barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 126 saylı müraciət üzrə Qərar 2/27 05.01.15
127/03.01.15 12.00 Namizəd Namiq Həsənov, 16, 18, 19 və 20 saylı məntəqələrdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 127 saylı müraciət üzrə Qərar 2/34 05.01.15
128/03.01.15 12.00 A.Səməndərov, 4 saylı məntəqə üzrə nəticələrin saxtalaşdırılması barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 128 saylı müraciət üzrə Qərar 2/39 05.01.15
129/05.01.15 14.30 Namizəd Məmməd Ağakişiyev, Kifayət qədər səs toplamasına baxmayaraq seçilməməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 129 saylı müraciət üzrə Qərar 3/41 07.01.15
130/05.01.15 14.30 Namizəd Mustafa Muradov, 1, 2, 4 və 5 saylı məntəqələrdəki qanun pozuntularına yol verilməsi və dsk-nın buna göz yummasına görə DSK-nın qərarından şikayət T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 130 saylı müraciət üzrə Qərar 3/48 07.01.15
131/05.01.15 16.30 Ş.Fərzəliyeva və b., 16 və 17 saylı məntəqələr üzrə nəticələrin saxtalaşdırılması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 131 saylı müraciət üzrə Qərar 3/43 07.01.15
132/05.01.15 16.30 Namizədlər İ.Nəzərov, A.Cahangirov və b., Ərkivan bələdiyyəsi üzrə səsvermənin nəticələrinin saxtalaşdırılması barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 132 saylı müraciət üzrə Qərar 3/49 07.01.15
133/06.01.15 16.30 Fariz Məlikov, Rafiq Dadaşov və b., Nizami kənd bələdiyyəsi üzrə nəticələrin saxtalaşdırılması barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 133 saylı müraciət üzrə Qərar 3/42 07.01.15
134/06.01.15 16.30 Namizəd Sabir Fərzəliyev, DSK-nın 28 dekabr 2014-cü il tarixli qərarından şikayət R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 134 saylı müraciət üzrə Qərar 3/45 07.01.15
135/06.01.15 16.30 Namizəd K.Ağayev və b., DSK-nın qərarından şikayət R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 135 saylı müraciət üzrə Qərar 3/44 07.01.15
136/06.01.15 16.30 Əmir Xasanov, 21 və 35 saylı məntəqələr üzrə nəticələrin ləğv edilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 136 saylı müraciət üzrə Qərar 3/46 07.01.15
137/06.01.15 16.30 Namizəd Ağahüseyn Gözəlov, DSK-nın 22/106 saylı qərarından şikayət Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 137 saylı müraciət üzrə Qərar 3/47 07.01.15
140/07.01.15 16.30 Müşahidəçi Cahid Əliyev, DSK-nın 28 dekabr 2014-cü il tarixli qərarından şikayət İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 140 saylı müraciət üzrə Qərar 3/45 07.01.15
141/07.01.15 16.30 Namizəd Q.Kərimova, Pirşağı bələdiyyəsinə keçirilmiş seçkilərdə qanun pozuntularına yol verilməsi barədə B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 141 saylı müraciət üzrə Qərar 3/50 07.01.15
138/07.01.15 16.30 Namizəd İdris Kərimov, DSK-nın onun 28 dekabr 2014-cü il tarixli ərizəsinə cavab verməməsi, həmçinin bələdiyyə üzrə nəticələrin ləğv edilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 138 saylı müraciət üzrə Qərar 4/54 09.01.15
139/07.01.15 16.30 Namizəd Hüseynbala Seyfullayev, 4 məntəqə üzrə bülletenlərin yenidən sayılması barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 139 saylı müraciət üzrə Qərar 4/60 09.01.15
142/08.01.15 12.00 Vidadi Bayramov, 52 və 53 saylı məntəqələrdə səsvermənin nəticələrinin saxtalaşdırılması barədə S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 142 saylı müraciət üzrə Qərar 4/53 09.01.15
143/08.01.15 12.00 Namizədlər Xalid Əhədov və Zaur Əliyev, DSK-nın qərarından şikayət R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 143 saylı müraciət üzrə Qərar 4/56 09.01.15
144/08.01.15 12.00 Namizəd Şöhrət Məmmədzadə, DSK-nın onun müraciətinə baxmaması barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 144 saylı müraciət üzrə Qərar 4/55 09.01.15
145/08.01.15 12.00 Vidadi Baloğlanov, 38 saylı seçki məntəqəsində səsvermənin nəticələrinin saxtalaşdırılması barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 145 saylı müraciət üzrə Qərar 4/58 09.01.15
146/08.01.15 12.00 S.Carçıyev, DSK-nın qərarından şikayət Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 146 saylı müraciət üzrə Qərar 4/57 09.01.15
147/08.01.15 16.30 K.Bağırov, Y.Səmədov və b., 19, 20, 21 və 38 saylı seçki məntəqələrində qanun pozuntularına yol verilməsi barədə İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 147 saylı müraciət üzrə Qərar 4/52 09.01.15
148/08.01.15 16.30 Namizəd N.Qədirov, DSK-nın 29 dekabr 2014-cü il tarixli qərarından şikayət T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 148 saylı müraciət üzrə Qərar 4/59 09.01.15
149/09.01.15 12.00 Namizəd H.Quliyev, 20 saylı seçki məntəqəsi üzrə nəticəlrin ləğv ediməsi barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 149 saylı müraciət üzrə Qərar 5/62 11.01.15
150/09.01.15 12.00 namizəd T.Məmmədov, DSK-nın 28 dekabr 2014-cü il tarixli qərarından şikayət B.Əsgərov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 150 saylı müraciət üzrə Qərar 5/71 11.01.15
151/10.01.15 12.00 R.Kərimov, DSK-nın qərarından şikayət S.Tağıyev Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 151 saylı müraciət üzrə Qərar 5/63 11.01.15
152/10.01.15 12.00 K.Abdullayev və b., DSK və MSK-nın hərəkətsizliyi barədə R.İbrahimov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 152 saylı müraciət üzrə Qərar 5/67 11.01.15
153/10.01.15 12.00 Əlizadə Məmiyev, 30, 31, 32, 33 və 35 saylı məntəqələrdə kütləvi qanun pozuntularına yol verilməsi və DSK-nın buna göz yumması barədə R.Abbasov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 153 saylı müraciət üzrə Qərar 5/64 11.01.15
154/10.01.15 12.00 Namizəd S.Əhmədova, Hacalılar kəndində seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə V.Kazımova Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 154 saylı müraciət üzrə Qərar 5/68 11.01.15
155/10.01.15 12.00 Namizəd Qamət Qədirov, 44, 45 və 46 saylı məntəqələrdə onun və digər namizədlərin hüquqlarının pozulması barədə Q.Orucov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 155 saylı müraciət üzrə Qərar 5/69 11.01.15
156/10.01.15 12.00 Namizəd Ə.Kazımov, DSK-nın qərarından şikayət İ.Şahbazov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 156 saylı müraciət üzrə Qərar 5/66 11.01.15
157/10.01.15 12.00 Habil Cəfərov, Kamil Qafarov, Vüqar Əliyev, Məntəqə sədrlərinin seçkinin gedişinə qanunsuz müdaxilə etmələri barədə T.Həsənov Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 157 saylı müraciət üzrə Qərar 5/70 11.01.15
158/10.01.15 12.00 Namizəd Ataş Əhmədov, Seçkinin nəticələrinin ləğv olunması və səslərin yenidən sayılması barədə İ.Hacıyeva Vətəndaşların seçki hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizliklərdən) və qərarlardan şikayətlərin araşdırılması məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzdində yaradılmış ekspert qrupu üzvünün MSK-ya daxil olmuş 158 saylı müraciət üzrə Qərar 5/65 11.01.15