Ana səhifə » Siyasi partiyalar » 2016 - cı il üzrə » Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış siyasi partiyalar

Siyasi partiyalar tərəfindən təqdim edilmiş maliyyə hesabatları (2016-cı il üzrə)

Partiyanın adı
Maliyyə vəziyyəti
haqqında hesabat - Forma 1
Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri
haqqında hesabat - Forma 2
Əhəmiyyətli uçot siyasəti və
izahlı qeydlər
Azərbaycan Kommunist Partiyası